Bostadstättsföreningen Bajonetten2:s hemsida har flyttas hit.Created by ARC Design 1996